fswb.net
当前位置:首页>>关于小学生必背75首古诗较难35首的资料>>

小学生必背75首古诗较难35首

21黄鹤楼送孟浩然之广陵(唐)李白 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 唯见长江天际流。 22早发白帝城(唐)李白 朝辞白帝彩云间, 千里江陵一日还。 两岸猿声啼不住, 轻舟已过万重山。 23望天门山(唐)李白 天门中断楚江开...

小学生必背古诗75首(新课标) 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东...

1、《咏鹅》 唐·骆宾王 鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。 2、《咏柳》 唐·贺知章 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 3、《登鹳雀楼》 唐·王之涣 白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一...

小学生必背古诗75首(新课标) 最难的就是字数最多的,或者字笔画比较多的生僻字!!! 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春...

1.《江南》汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2.《长歌行》汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复西归? 少壮...

语文课程标准规定小学生必背古诗70首(按实验稿语文课程标准规定之目录顺序排列)1、江南汉乐府江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。2、敕(chì)勒(lè)歌北朝民歌敕勒川,阴山下,天似穹(qióng...

小学生必背古诗75首(新课标) 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东...

一、数字宫 请在下列诗句中填上恰当的数字。试一试看看自己能不能背诵出诗句所在的整首诗,并说出诗歌的作者和朝代。 春种( )粒粟 ( )月春风似剪刀 白发( )千丈 人间( )月芳菲尽 轻烟散入( )候家 毕竟西湖( )月中 ( )( )颗星天...

1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复西归? 少壮不努力...

1、江南(汉乐府) 江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2、长歌行 青青园中葵,朝(zhāo)露待日晞(xī) 。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜(kūn黄华(huā)叶衰。 百川东到海,何时...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fswb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com